fbpx
Przejdź do treści

O nas

O Fundacji

Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH zajmuje się wspieraniem szeroko rozumianej innowacyjności związanej nie tylko z wprowadzaniem nowych produktów czy technologii. Nasza organizacja dodatkowo dostarcza na rynek innowacyjne metody edukacyjne, usługi szkoleniowe i narzędzia biznesowe
w dobie społeczeństwa informacyjnego ukierunkowanego
na zapewnienie wysokiego poziomu jakości. Ponadto fundacja stanowi ogniwo łączące pięć aspektów zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju a także koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aspekty działania

 • Aspekt naukowy → to szeroko rozumiana sfera edukacyjna placówek oświatowych, szkoleniowych, akademickich oraz coachingowych a także promocja, rozwój i wsparcie organizacji studenckich.
 • Aspekt biznesowy → Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym, dodatkowo wspieranie oraz stymulacja rozwoju przedsiębiorczości poprzez współpracę z biznesem.
 • Aspekt technologiczny → promocja i upowszechnienie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, konstrukcji i innowacji.
 • Aspekt społecznyinspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej.
 • Aspekt środowiskowy  → promowanie i wspieranie działań dotyczących gospodarowania i zaspokajania potrzeb obecnego społeczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i niezmniejszania szans zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.

O zespole

Fundację tworzą pełni energii ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Mamy doświadczenie w różnych obszarach tematycznych, dlatego potrafimy rozwiązywać nawet nieoczywiste problemy.

Wierzymy, że innowacyjne pomysły mogą zmienić świat i jesteśmy zdeterminowani, żeby wprowadzić je w życie! 

Cele statutowe

 1. Propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce; 
 2. Inicjowanie i wspieranie współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i instytucji z ośrodkami naukowymi; 
 3. Promocja i upowszechnienie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii,  konstrukcji i innowacji; 
 4. Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej;
 5. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym;
 6. Wspieranie i stymulacja rozwoju przedsiębiorczości; 
 7. Działanie na rzecz popularyzacji nauki i przeciwko rozpowszechnianiu fake news; 
 8. Podnoszenie wiedzy naukowej i prawnej oraz umiejętności zawodowych w społeczeństwie  oraz gospodarce; 
 9. Aktywizacja życia studenckiego poprzez inspirowanie, organizowanie oraz promowanie  kultury studenckiej; 
 10. Wspieranie kultury i sztuki; 
 11. Działanie na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i podnoszenia kompetencji;
 12. Wspieranie firm i instytucji w zakresie pozyskiwania kadry;  
 13. Promowanie osiągnięć społeczności szkolnej i akademickiej w zakresie nauki, kultury, sztuki  i sportu w kraju oraz za granicą;  
 14. Działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego.

Jak realizujemy cele?

 1. Organizujemy eventy dla różnych podmiotów;
 2. Dostarczamy rozwiązania naukowe na potrzeby biznesu;
 3. Organizujemy i prowadzimy kursy,  szkolenia oraz warsztaty
  o szerokim zakresie tematycznym (sprawdź jakie!);
 4. Wspieramy i promujemy kulturę studencką, organizując m.in. wyjazdy studenckie oraz koncerty;
 5. Pośredniczymy w organizacji staży i praktyk studenckich;
 6. Rozwijamy polską naukę, organizując konferencje i sympozja naukowe;
 7. Wspieramy organizacyjnie, merytorycznie i finansowo działalność organizacji studenckich;
 8. Organizujemy wydarzenia i prowadzimy projekty związane z kulturą, sztuką i sportem; 
 9. Diagnozujemy i zaspokajamy potrzeby rynku pracy;
 10. Inicjujemy i pozyskujemy pomoc finansową i rzeczową;
 11. Współpracujemy z instytucjami państwowymi, uczelniami publicznymi i niepublicznymi, szkołami, oraz innymi ośrodkami kształcenia, samorządami studenckimi i innymi  instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak  również współpracujemy z osobami fizycznymi wykazującymi  zainteresowanie celami Fundacji

Nasz zespół

Paweł Stadnicki

Prezes zarządu

dr Łukasz Wójtowicz

Członek Zarządu

Tomasz Pieńkosz

Członek Zarządu

Łukasz Szacoń

PR Manager

dr Rafał Czupryn

Specjalista ds. Rozwoju Oświaty

Paulina Woźniak

Office Manager

dr Radosław Luft

Przewodniczący Rady Biznesowej

Tomasz Zając

Project Manager