Przejdź do treści

O konferencji

MIK-21 to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację INOTECH. Przedsięwzięcie jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników badawczo-naukowych, a tegoroczna edycja odbędzie się po raz kolejny w całości online.

Przy wsparciu partnerów naukowych poruszamy tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku.

Poza wspólnym blokiem merytorycznym, zaplanowane zostały panele tematyczne w takich aspektach jak: nauki o zarządzaniu
i jakości, ekonomia, finanse, prawo, nowoczesne technologie
i innowacje.

MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji INOTECH, które z pewnością wejdzie na stałe do polskiego ekosystemu konferencji naukowych. 

Konferencja jest miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Osoba, która zgłosi swój udział otrzymuje na adres mailowy podany
w procesie rejestracji link do platformy, na której odbędzie się konferencja.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymują Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny. 

 

REJESTRACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO DNIA
7 SIERPNIA 2021


FORMY UCZESTNICTWA :

Uczestnictwo czynne dla pracowników naukowo-badawczych: artykuł w monografii dla pracowników naukowo-badawczych + wystąpienie


Koszt 699 zł


Uczestnictwo czynne dla studentów
i doktorantów
: artykuł w monografii dla studentów i doktorantów + wystąpienie

 

Koszt 299 zł


Uczestnictwo bez wystąpienia dla studentów
i
doktorantów: uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii dla studentów
i doktorantów

 

Koszt 199 zł


Wystawienie się i uczestnictwo w sesji posterowej dla studentów, doktorantów
i pracowników naukowo-badawczych

Koszt 149 zł


Zaświadczenia o udziale, a także fakturę uczestnicy otrzymują w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.

*organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rejestracji.

Monografia pokonferencyjna jest wydawana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy “SPATIUM” sp. z o.o., który specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych i podręczników akademickich z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, humanistycznych i medycznych.

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” umieszczony został w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na pozycji 236
(poziom I – 80 punktów). Tekst komunikatu dostępny jest tutaj

Wymogi odnośnie artykułów
Formatka do artykułów
Komitet Naukowy

Przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Marzanna Lament, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Marek Lis, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Andrzej Popenda, Politechnika Częstochowska
dr hab. Maja Sajdak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Krzysztof Bondyra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Ihor Bordun, Politechnika Częstochowska

dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska

dr inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska

dr Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Agnieszka Krugiełka, Politechnika Poznańska

dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Magdalena Maciaszczyk, Politechnika Lubelska

dr inż. Katarzyna Marchwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Artur Orzeł, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Małgorzata Pracka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Mirosław Radoła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Organizacyjny

 • mgr Jagoda Białota

  Dominik Bagnosz

  Beata Falińska

  Tomasz Pieńkosz

  mgr Paweł Stadnicki

  mgr Łukasz Szacoń

  mgr Paulina Woźniak

  dr Łukasz Wójtowicz

  Tomasz Zając

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Patroni

Partner Strategiczny

Partner Technologiczny

Partnerzy Multimedialni

Formularz zgłoszeniowy MIK - 21

Tak było rok temu