Przejdź do treści

O konferencji

MIK-21 to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację INOTECH. Przedsięwzięcie to jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników badawczo-naukowych oraz praktyków, a tegoroczna edycja odbędzie się po raz pierwszy stacjonarnie. Po konferencji przewidziana jest uroczysta kolacja, podczas której zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszy artykuł. Zostaną również wręczone nagrody w różnych kategoriach dla przedsiębiorstw.

Przy wsparciu partnerów naukowych poruszamy tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku.

Poza wspólnym blokiem merytorycznym, zaplanowane zostały panele tematyczne w takich aspektach jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, administracja, nowoczesne technologie i innowacje, marketing oraz ochrona środowiska.

MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH, które już weszło na stałe do polskiego kanonu konferencji naukowych. 

Konferencja jest miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26.06.2023

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

799 zł

artykuł w monografii

599 zł

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

449 zł

artykuł w monografii

249 zł

Dodatkowo w miejscu, gdzie będzie odbywała się konferencja jesteśmy w stanie zarezerwować nocleg, wraz ze śniadaniem następnego dnia.

Koszt 300 zł

Zaświadczenia o udziale, a także fakturę uczestnicy otrzymują w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymują Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny. 

*organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rejestracji.

Monografia pokonferencyjna jest wydawana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy “SPATIUM” sp. z o.o., który specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych
i podręczników akademickich z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, humanistycznych i medycznych.

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” umieszczony został w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na pozycji 252
(poziom I – 80 punktów). Tekst komunikatu dostępny jest tutaj

Wymogi odnośnie artykułów
Formatka do artykułów
Komitet Naukowy

Przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Marek Klimek,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Marzanna Lament, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Marek Lis, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Andrzej Popenda, Politechnika Częstochowska
dr hab. Maja Sajdak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Jarosław Mikołajczyk, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

dr Krzysztof Bondyra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Ihor Bordun, Politechnika Częstochowska

dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska

dr inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska

dr Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Małgorzata Kozłowska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

dr Agnieszka Krugiełka, Politechnika Poznańska

dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Magdalena Maciaszczyk, Politechnika Lubelska

dr Wioleta Malicka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

dr inż. Katarzyna Marchwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Artur Orzeł, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Kazimierz Ostaszewski, Akademia Zamojska

dr Małgorzata Pracka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Mirosław Radoła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Organizacyjny

dr Łukasz Wójtowicz
mgr Beata Mitura
mgr Paulina Piotrowska
mgr Paweł Stadnicki
mgr Magdalena Szczasiuk

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Patroni

Partner Strategiczny

Partner Technologiczny

Partnerzy Multimedialni

Formularz zgłoszeniowy MIK - 21