fbpx
Przejdź do treści

Przejdź do tegoroczej edycji

O konferencji

MIK-21 to pierwsza interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację INOTECH. Przedsięwzięcie jest dedykowane studentom, doktorantom i pracownikom badawczo-naukowym, a tegoroczna edycja odbyła się w całości online.

Przy wsparciu dużych i znaczących partnerów naukowych poruszamy tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku.

Poza wspólnym blokiem merytorycznym, odbywają się panele tematyczne w takich aspektach jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, ekologia, nowoczesne technologie, prawo czy innowacje.

MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji INOTECH, które z pewnością wejdzie na stałe do polskiego ekosystemu konferencji naukowych. 

Konferencja jest miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

 • Osoba, która zgłosi swój udział otrzymuje na adres mailowy podany w procesie rejestracji link do platformy, na której odbędzie się spotkanie.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymują Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny. 

FORMY UCZESTNICTWA :

   • Uczestnictwo czynne dla pracowników naukowo-badawczych: artykuł w monografii dla pracowników naukowo-badawczych + wystąpienie

 

   • Uczestnictwo czynnego dla studentów i doktorantów: artykuł w monografii dla studentów i doktorantów + wystąpienie

 

  • Uczestnictwo bez wystąpienia dla studentów i doktorantów: uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii dla studentów i doktorantów

    

Zaświadczenia o udziale, a także fakturę uczestnicy otrzymują w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres podany w procesie rejestracji.

*organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rejestracji.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymują Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny.

Monografia pokonferencyjna jest wydawana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy “SPATIUM” sp. z o.o., który specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych i podręczników akademickich z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, humanistycznych i medycznych.

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” umieszczony został w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na pozycji 236
(poziom I – 80 punktów). Tekst komunikatu dostępny jest tutaj

Do zobaczenia na kolejnym MIK-21!

Szczegółowy harmonogram pierwszej edycji Konferencji do pobrania tutaj:
Komitet Naukowy

Przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. Ewa Bojar, Politechnika Lubelska

dr hab. Piotr Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Marek Lis, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Andrzej Popenda, Politechnika Częstochowska
dr hab. Maja Sajdak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Krzysztof Bondyra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Ihor Bordun, Politechnika Częstochowska

dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska

dr inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska

dr Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Agnieszka Krugiełka, Politechnika Poznańska

dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Marzanna Lament, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Katarzyna Marchwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Artur Orzeł, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Małgorzata Pracka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Organizacyjny

 • Tomasz Pieńkosz
  Paweł Stadnicki
  Łukasz Szacoń
  Paulina Woźniak
  dr Łukasz Wójtowicz
  Tomasz Zając

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Patronat

Partner Strategiczny

Partner Technologiczny

Partner Marketingowy

Partner Medialny