fbpx
Przejdź do treści

Pliki „cookies”

Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *inotech.org.pl. W celu utrzymania najwyższego poziomu świadczenia usług stosujemy pliki cookies (więcej o plikach cookies na: https://wszystkoociasteczkach.pl/). Korzystanie z witryn w domenie *inotech.org.pl oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Pliki cookies stosowane przez serwis inotech.org.pl
 • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 • funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny uw.edu.pl;
 • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć” i automatycznego tagowania adresów url;
 • doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenie ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę;
 • googleapis.com – więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na stronach: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl;
 • cookies cdnjs.cloudflare.com – służą do przyśpieszenia i zwiększenia wydajności, a także zwiększenia bezpieczeństwa strony internetowej; więcej o cloudflare można przeczytać: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/.

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis inotech.org.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis inotech.org.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie inotech.org.pl.

Gromadzenie danych

Serwis inotech.org.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o czasie w którym przesłane były dane z serwera.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH z siedzibą w Lublinie przy ulicy Mazowieckiej 18, 20-723.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH ul. Mazowiecka 18, 20-723 Lublin;
 • telefonicznie: +48 519 381 030
Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@inotech.org.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzenia komunikacji z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjują Państwo taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek prawny w szczególności wynika z: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • poprawy jakości usług – administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług);
 • wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • dołączenia do listy mailingowej dla mediów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: rodo@inotech.org.pl.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać członkowie zarządu oraz upoważnieni współpracownicy Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zadaniem.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.