Przejdź do treści

NEW LEVEL

„Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu”

KONFERENCJA NAUKOWA ONLINE

15.06.2023

O konferencji

NEW LEVEL to propozycja spotkań w formie Konferencji Naukowych, podczas których zostaną poruszone najbardziej aktualne i oczekiwane tematy z wybranych dziedzin naukowych.

Podczas pierwszej odsłony tematem przewodnim będą „Innowacje w ekonomii, finansach i zarządzaniu”.
Temat ten jest istotny z punktu widzenia zmian jakie w sposób ciągły i nieodwracalny zachodzą na rynku. NEW LEVEL wychodzi temu naprzeciw oferując płaszczyznę do wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji i zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych.

Wydarzenie jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników naukowo- badawczych.
Konferencja zostanie przeprowadzona w pełni z wykorzystaniem platformy online, do której każdy z zarejestrowanych wcześniej uczestników, otrzyma dostęp. Po Konferencji zostanie wydana Monografia Naukowa w formie elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.05.2023*

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

699 zł

artykuł w monografii

499 zł

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

349 zł

artykuł w monografii

249 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się w okienku poniżej.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet organizacyjny, na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy uczestnika, zostaną wysłane wszystkie informacje odnośnie Konferencji, pełen harmonogram a także link do platformy, na której odbędzie się Konferencja.

Po zakończeniu wydarzenia, w terminie do 14 dni roboczych uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji, a także fakturę na adres e-mailowy wskazany w procesie rejestracji.

*Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rejestracji.

Monografia pokonferencyjna jest wydawana przez Instytut Naukowo-Wydawniczy “SPATIUM” sp. z o.o., który specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych.

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” umieszczony został w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na pozycji 252 (poziom I – 80 punktów). Tekst komunikatu dostępny jest tutaj

Wymogi odnośnie artykułów
Formatka do artykułów
Komitet Naukowy

Przewodniczący dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska
dr hab. Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr inż. Jarosław Mikołajczyk, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
dr inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska
dr inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska
dr Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr Małgorzata Kozłowska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr Magdalena Maciaszczyk, Politechnika Lubelska
dr Wioleta Malicka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu
dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr Kazimierz Ostaszewski, Akademia Zamojska
dr Małgorzata Pracka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr Mirosław Radoła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Komitet Organizacyjny

dr Łukasz Wójtowicz
mgr Beata Mitura
mgr Paulina Piotrowska
mgr Paweł Stadnicki
mgr Magdalena Szczasiuk

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Patroni

Partner Strategiczny

Partner Technologiczny

Partnerzy Multimedialni

Formularz zgłoszeniowy Konferencja New Level