Przejdź do treści

O konferencji

MIK-21 to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację INOTECH. Przedsięwzięcie to jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników badawczo-naukowych oraz praktyków, a tegoroczna Międzynarodowa edycja odbędzie się ponownie online

Przy wsparciu partnerów naukowych poruszamy tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku.

Poza wspólnym blokiem merytorycznym, zaplanowane zostały panele tematyczne w takich aspektach jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, prawo, pedagogika, administracja, nowoczesne technologie i innowacje, marketing oraz ochrona środowiska.

MIK-21 jest unikalnym przedsięwzięciem Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH, które już weszło na stałe do polskiego kanonu konferencji naukowych. 

Konferencja jest miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Zgłoszenia przyjmujemy do 01.08.2024

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

699 zł

artykuł w monografii

599 zł

uczestnictwo w konferencji + artykuł w monografii

399 zł

artykuł w monografii

299 zł

Zaświadczenia o udziale, a także fakturę uczestnicy otrzymują w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres e-mailowy podany w procesie rejestracji.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymują Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny. 

*organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rejestracji.

Monografia pokonferencyjna zostanie opublikowana przez wydawnictwo znajdujące się w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r., zapewniając jej wysoką wartość naukową (poziom I- 80 punktów).

Wymogi odnośnie artykułów
Formatka do artykułów
Komitet Naukowy

Przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Dariusz Całus, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Joanna Hawlena, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Marek Klimek,  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Marzanna Lament, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr hab. inż. Marek Lis, Politechnika Częstochowska

dr hab. Paweł Mielcarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Andrzej Popenda, Politechnika Częstochowska

dr hab. Magdalena Stefańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr inż. Jarosław Mikołajczyk, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

dr Paweł Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Ihor Bordun, Politechnika Częstochowska

dr inż. Fedir Ivashchyshyn, Politechnika Częstochowska

dr Katarzyna Kalinowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Małgorzata Kozłowska, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

dr Radosław Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Magdalena Maciaszczyk, Politechnika Lubelska

dr Amanda Majchrowska-Szewczyk, ARMIR

dr Wioleta Malicka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

dr inż. Katarzyna Marchwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Elżbieta Noworol-Luft, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Kazimierz Ostaszewski, Akademia Zamojska

dr Małgorzata Pracka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Mirosław Radoła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Ilona Resztak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

dr Adam Weinert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Łukasz Wójtowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

dr Rafał Czupryn Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

 

Komitet Organizacyjny

dr Rafał Czupryn
dr Łukasz Wójtowicz
mgr Paweł Stadnicki

Patronat honorowy

Patronat naukowy

Patroni

Partner Strategiczny

Partner Technologiczny

Formularz zgłoszeniowy MIK - 21