Sprawdź naszą ofertę studiów I i II stopnia u naszych partnerów

REKRUTACJA

Nowość - wygodna forma studiowania przy wsparciu platformy e-learning

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia jednolite pięcioletnie magisterskie

Specjalizacje:

Dokumenty rekrutacyjne:

1890 zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry

Szkoła Główna Krajowa

Pedagogika specjalna – studia jednolite pięcioletnie magisterskie

Specjalizacje:

Koszt – 1890 zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry

Pedagogika – studia licencjackie

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Dokumenty rekrutacyjne:

*Płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim

Koszt – 1890 zł za I i II semestr, 1990 zł za pozostałe semestry

Prawo jednolite magisterskie

Absolwent jest przygotowany do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej, w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw, w tym o charakterze międzynarodowym. Jest ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach doktorskich.

Program studiów zawiera treści związane z prawem publicznym (prawo konstytucyjne, administracyjne, międzynarodowe i europejskie, finansowe), prawem prywatnym (prawo cywilne i postępowanie cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz prawem karnym. Absolwenci studiów są przygotowani do odbycia różnych aplikacji, i do pracy w zawodach prawniczych, a także nieprawniczych w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Studia prawnicze realizowane są jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a kształcenia wspomagane jest technikami i metodami nauki na odległość.
Specjalizacje:

Dokumenty rekrutacyjne

 Prawo I i II semestr – 2000 zł,

Kolejne semestry 2200 zł

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmi

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Administracja:

Specjalności:
 • Administracja rządowa i samorządowa,
 • Administracja celno – skarbowa

Cena za semestr – I i II  1680 zł

Cena za semestr – III, IV, V, VI – 1890 zł

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym,
 • Zarządzanie obronnością państwa,
 • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi,
 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu

Cena za semestr – I i II – 1680 zł

Cena za semestr – III, IV, V, VI – 1890 zł

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Politologia

Specjalności:
 • Administracja rządowa i samorządowa,
 • Media i komunikowanie społeczne,
 • Obsługa ruchu granicznego,
 • Obsługa ruchu lotniczego,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Polityka bezpieczeństwa państwa,
 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa,
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe,
 • Polityka migracyjna,
 • Polityka bezpieczeństwa transportu

Cena Cena za semestr – I i II – 1680 zł

Cena za semestr – III, IV, V, VI – 1890 zł

Studia I (licencjackie), kierunek: Pedagogika

Specjalności:
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Pedagogika kryminologiczno – sądowa,
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr – I i II – 1680 zł

Cena za semestr – III, IV, V, VI – 1890 zł

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Politologia

Specjalności:
 • Administracja rządowa i samorządowa,
 • Media i komunikowanie społeczne,
 • Obsługa ruchu granicznego,
 • Obsługa ruchu lotniczego,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Polityka bezpieczeństwa państwa,
 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa,
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe,
 • Polityka migracyjna, Polityka bezpieczeństwa transportu

Cena za semestr – I i II 1890 zł

Cena za semestr – III i IV 1990 zł

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Pedagogika

Specjalności:
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Pedagogika kryminologiczno – sądowa,
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr I i II 1890 zł

Cena za semestr III i IV 1990 zł

Studia jednolite magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cena za semestr I i II 1890 zł

Cena za semestr 1890 zł, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX,X 1990 zł

Dokumenty rekrutacyjne