fbpx
Przejdź do treści

Szkolenia

Szkolimy w wielu obszarach – sprawdź, co mamy dla Ciebie!

 1. Diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  i przedszkolnym
 2. Dojrzałość szkolna – diagnozowanie, pedagogika
 3. Dydaktyka edukacji przedszkolnej
 4. Dydaktyka nauczania
  w przedszkolu i w kl. I-III
 5. Dydaktyka ogólna i szczegółowa
 6. Metodyka edukacji prozdrowotnej i motoryczno – ruchowej w klasach 1-3
 7. Metodyka edukacji prozdrowotnej i motoryczno – ruchowej w przedszkolu
 8. Metodyka edukacji przedszkolnej
 9. Metrologia
 10. Pedagogika działań twórczych
  z metodyką
 11. Pedagogika przedszkolna
 12. Pedagogika przedszkolna
 13. Pedagogika zabawy
 14. Planowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 15. Poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna 
 16. Praca korekcyjno- kompensacyjna i dynamizująca rozwój
 17. Współczesne koncepcje metodyczne
  w pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi
  w młodszym wieku szkolnym, EWiP z nauczaniem języka angielskiego
 18. Wychowanie i nauczanie integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej, EWiP  z terapią pedagogiczną
 19. Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolu, EWiPz ter.ped.
 1. Biznes, rynek, zasady działania rynku
 2. Komunikacja
 3. Start upy. klaster biznesu
 4. Techniki sprzedaży
 5. Wystąpienia publiczne
 6. Zarządzanie strategiczne projektami
 1. Event marketing
 2. Grafika komputerowa
 3. Social Media Marketing
 1. Analiza ryzyka w metodzie FMEA po nowelizacji podręcznika referencyjnego z 2019 (AIAG) 
 2. Audyt VDA 6.3 w procesach produkcji części dla motoryzacji 
 3. Instalacje gazowe LPG – budowa, montaż, serwis
 4. Organizacja laboratorium jakości w świetle normy ISO 17025 jako wsparcie wymagań IATF 16949:2016 
 5. Praktyka Lean Managament – jako podstawa przebudowy firmy pod kątem jakości, stosowane metody i narzędzia wspierające 
 6. Total Productive Maintantance – TPM w produkcji zautomatyzowanej
 7. Wymagania standardu IATF 16949:2016 – produkcja seryjna dla motoryzacji 
 1. Bezpieczeństwo sektora finansowego
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 1. Jawność życia publicznego
 2. Ochrona danych osobowych
 3. Ochrona danych osobowych RODO
 4. Ochrona danych osobowych
  w podmiotach medycznych
 5. Prawo pracy w zakresie ochrony danych osobowych
 1. Asertywność i budowanie pewności siebie Zarządzanie czasem
 2. Automotywacja i wypalenie zawodowe
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Psychologiczne postawy motywacji w biznesie
 5. Psychologiczne uwarunkowania pracy w społeczeństwie innowacyjnym
 6. Team building
 7. Team working
 8. Techniki szkoleń i prezentacji
 9. Zarządzanie czasem